Trầm hương thịnh vượng

Showing 1–12 of 30 results

Xem:

Combo An Khang Thịnh Vượng

8,990,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 9-12mm, 7-9mm
– Cân nặng: 9 gram, 17 gram
– Số hạt: 9 hạt, 26 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay 108 Hạt Thịnh Vượng A Lưới – 6mm

2,900,000

– Nguồn gốc:A Lưới – Huế – Việt Nam
– Kích thước: 6mm
– Cân nặng: 9 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay 216 Hạt Thịnh Vượng QB – 4mm

3,490,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 4mm
– Cân nặng: 6 gram
– Số hạt: 216 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng 108 Hạt – 4mm

2,990,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 10-11mm
– Cân nặng: 5 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng 108 Hạt QB – 6mm

2,900,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 6mm
– Cân nặng: 8 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Rễ Rục Tiên Phước

6,990,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 10-13mm
– Cân nặng: 8 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước

4,890,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 10-11mm
– Cân nặng: 8 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước

3,890,000

– Nguồn gốc: Tiên Phước – Quảng Nam – Việt Nam
– Kích thước: 7-9mm
– Cân nặng: 6 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước

3,990,000

– Nguồn gốc: Tiên Phước – Quảng Nam – Việt Nam
– Kích thước: 9-12mm
– Cân nặng: 7 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước

3,190,000

– Nguồn gốc: Tiên Phước -Quảng Nam – Việt Nam
– Kích thước: 7-10mm
– Cân nặng: 6 gram
– Số hạt: 17 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước

2,490,000

– Nguồn gốc: Tiên Phước – Quảng Nam – Việt Nam
– Kích thước: 6-8mm
– Cân nặng: 4 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước -12mm

1,990,000

Vòng Tay Thịnh Vượng Tiên Phước -12mm

1,990,000

– Nguồn gốc: Tiên Phước – Quảng Nam – Việt Nam
– Kích thước: 12mm
– Cân nặng: 9-10 gram
– Số hạt: 17 hạt hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Giỏ hàng