Chính sách bảo mật & chia sẻ thông tin.

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/ hoặc giao dịch trên website www.tramhuongkimduc.com

Chính sách này mô tả cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website www.tramhuongkimduc.com. Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website www.tramhuongkimduc.com được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên website.

Về việc thu thập thông tin

Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/ hoặc đăng ký mở tài khoản tại website www.tramhuongkimduc.com, tùy từng thời điểm, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/ hoặc đăng ký tài khoản.

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Trầm Hương Kim Đức, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Trầm Hương Kim Đức. Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin cá nhân này sẽ được Trầm Hương Kim Đức lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách hàng đóng tài khoản trên Trầm Hương Kim Đức. Sau khi thời hạn này kết thúc, Trầm Hương Kim Đức sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của Khách hàng.

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trầm Hương Kim Đức, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Trầm Hương Kim Đức, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Trầm Hương Kim Đức phát hiện Khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép… Trầm Hương Kim Đức có quyền chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Về việc sử dụng Thông tin Khách hàng

Trầm Hương Kim Đức có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp để cung cấp các dịch vụ/ tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào Trầm Hương Kim Đức; Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên Trầm Hương Kim Đức.

Sử dụng Cookie

Trầm Hương Kim Đức cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của hệ thống nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Trầm Hương Kim Đức hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Giỏ hàng