Trầm cảnh đại lộc

Hiển thị kết quả duy nhất

Xem:

Trầm Cảnh Đại Lộc 01

1,500,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 24cm, dài 10cm
– Cân nặng: 180 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-01

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 6cm, dài 12cm, rộng 111mm
– Cân nặng: 110 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-02

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 9cm, dài 11cm, rộng 115mm
– Cân nặng: 200 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-03

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: dài 12cm, rộng 8cm, bán kính 102mm
– Cân nặng: 160 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-04

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 15cm, dài 8cm, rộng 87mm
– Cân nặng: 110 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-05

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 10cm, dài 11cm, rộng 102mm
– Cân nặng: 125 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 02-06

1,200,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 11cm, dài 10cm, rộng 159mm
– Cân nặng: 115 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 03

800,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 7cm, dài 7cm, rộng 76mm
– Cân nặng: 55 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 04

12,000,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 50cm, dài 15cm, rộng 110mm
– Cân nặng: 670 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 05

10,000,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 60cm, dài 15cm, rộng 117mm
– Cân nặng: 450 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Trầm Cảnh Đại Lộc 07

4,500,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: cao 24cm, dài 11cm, rộng 93mm
– Cân nặng: 100 gram
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%

Giỏ hàng