Trầm hương đại cát đại lợi

Hiển thị kết quả duy nhất

Xem:

Vòng Tay 108 Hạt Thịnh Vượng QB -8mm

3,900,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 8mm
– Cân nặng: 16 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: Nữ

Vòng Tay 108 Hạt Thịnh Vượng-6mm

3,900,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 6mm
– Cân nặng: 7 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: Nữ

Vòng Tay Trầm Hương Đại Cát Đại Lợi

18,000,000

Vòng Tay Trầm Hương Đại Cát Đại Lợi

18,000,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 7mm
– Cân nặng: 10-11 gram
– Số hạt: 108 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Vòng Tay Trụ Đại Cát Đại Lợi – 10.5mm

7,990,000

– Nguồn gốc: Việt Nam
– Kích thước: 10.5mm
– Cân nặng: 10 gram
– Số hạt: 9 hạt
– Đặc điểm: chuẩn tự nhiên 100%
– Phù hợp: unisex

Giỏ hàng